Privacy statement

Zoals veel van mijn klanten, stelt u ook prijs op uw privacy. Daarom verwerk ik de door u ingevulde gegevens op het contactformulier in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden of met u in contact te komen.

Wanneer u uw gegevens aan mij toevertrouwt, vertrouwt u erop dat ik goed met uw gegevens omga. Andersom vertrouw ik erop dat u de gegevens naar waarheid invult.

Ik baseer deze gegevensverzameling zonder toestemming vooraf op rechtsgrondslag b van de Algemene verordening gegevensbescherming en het gerechtvaardigd belang. Ik gebruik jouw gegevens uitsluitend om met u in contact te komen. Ik heb zelf een hekel aan nieuwsbrieven, enquêtes of aanbiedingen, dus die ga ik u ook niet toesturen.

Welke gegevens worden bewaard?
In het contactformulier vraag ik om uw naam, zodat ik u persoonlijk aan kan spreken.
Ik vraag uw e-mail, zodat ik contact met u kan opnemen.
Verdere informatie die u zelf invult in het open formulier, zoals een telefoonnummer, adresgegevens, informatie over uw kunstcollectie, gebruik ik uitsluitend ter ondersteuning van mijn dienstverlening.

Omdat ik niet kan zien hoe oud de persoon is die zijn gegevens verstrekt, ga ik ervanuit dat iedereen 16 jaar of ouders is of toestemming heeft van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

Ik verzamel uw gegevens eenmalig en bewaar deze zo kort mogelijk. Daarna verwijder ik uw gegevens uit mijn systeem.

Uw gegevens wijzigen, verwijderen of inzien
U heeft het recht om uw gegevens te laten wijzigen als deze niet kloppen. U heeft ook het recht om uw gegevens te laten verwijderen of in te zien, mits ik deze vooraf al niet had verwijderd. Ik kan u vragen om uw legitimatie, zodat ik zeker weet dat niet iemand anders uw gegevens opvraagt.

Klachten
Heeft u klachten over de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact op met de nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik hoop dat u begrijpt dat de gegevens uitsluitend dienen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierbij heb ik de bescherming van uw persoonsgegevens nageleefd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Mijn privacyverklaring kan worden gewijzigd zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Ik adviseer u daarom om deze privacyverklaring geregeld te controleren op wijzigingen.

 

13 juli 2018

Arthur Brand
info@artiaz.com