Diensten

Verzamelaars zijn vaak bang dat zij investeren in kunstwerken, die later niets waard blijken te zijn. Die angst is zeker reëel. Dertig procent van alle kunst ter wereld is vals. Het is daarom verstandig om u tijdens het aankoop- of verkooptraject te laten begeleiden door een kunstkenner die gedegen provenance-onderzoek doet. Daarnaast staat Arthur Brand particulieren, advocaten, musea, veilinghuizen, onderzoekbureaus, verzekeringsmaatschappijen en anderen bij met de volgende diensten:

  • Aankoopadvies van kunst en antiquiteiten
  • Verkoopadvies en begeleiding naar veilinghuizen
  • Eerlijk taxatieonderzoek
  • Herkomstonderzoek (provenance kunst)
  • Opsporing gestolen kunst

Aankoopadvies kunst en antiek

Verkoopadvies kunst en antiek

De handel in kunst en antiquiteiten is geen exacte wetenschap. Deskundig advies is derhalve een eerste vereiste. Wie zich verdiept in de kunstwereld zal tot de ontdekking komen dat er nogal wat schort aan de zogeheten experts, met alle nadelige gevolgen van dien. Betrouwbaar en gedegen advies is echter wel degelijk te vinden voor de liefhebber of de investeerder die zijn geld waardevast wil beleggen. Wij begeleiden zowel de beginnende verzamelaar als diegene die op zoek is naar een specifiek stuk. Door onze kennis van de internationale markt weten wij waar objecten zich laten vinden en wat de waarde ervan is. Zo kunnen wij u helpen bij het opbouwen van en richting geven aan uw collectie. Daarnaast kunt u bij ons terecht als u in kunst wilt beleggen; in samenspraak met u maken wij een voorstel op maat.

Indien gewenst, bemiddelen wij ook bij verkoop of begeleiden wij uw stuk(-ken) naar de veiling.

Taxatieonderzoek

Bij het aan- of verkopen van kunstvoorwerpen krijgt men te maken met taxaties: wat is het kunstwerk waard? Met name voor zeldzame objecten is dit een complexe kwestie waarin gedegen advies onontbeerlijk is, advies dat wij u kunnen geven. Bepalend voor de waarde is onder andere de kunsthistorische achtergrond en de herkomst van een kunstwerk. Essentieel voor de waardebepaling is de constatering dat het kunstobject authentiek is en het dus geen vervalsing betreft. Wij doen onderzoek naar vervalsingen en genieten wereldwijd een reputatie. Daarbij werken wij samen met deskundigen op vrijwel elk vakgebied. Voor nadere informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Herkomstonderzoek (provenance)

Een belangrijk aspect van kunstvoorwerpen is de herkomst of ‘provenance’. Niet in de laatste plaats geldt dit voor de waardebepaling: een sluitende of (kunst-)historisch belangwekkende provenance kan de waarde gunstig beïnvloeden. Een object daarentegen waarvan blijkt dat het op enig moment is gestolen, illegaal opgegraven of gesmokkeld, is onverhandelbaar. Daarmee verliest het weliswaar niet zijn culturele of esthetische, doch wel zijn economische waarde, los nog van het morele aspect en de eventuele juridische consequenties. Dit heeft ook betrekking op voorwerpen waarvan is komen vast te staan dat zij tussen 1933 en 1945 onder druk van het nationaal-socialisme onvrijwillig uit het bezit van hun toenmalige eigenaar zijn geraakt.

Opsporing gestolen kunst

Als zelfstandig en onafhankelijk onderzoeksbureau houden wij ons, desgewenst op verzoek, proactief bezig met de herkomst en opsporing van kunst en antiquiteiten, al dan niet met medewerking van overheidsinstellingen en privé-detectives. Zo werkten we eerder voor overheden, musea, verzekeringsmaatschappijen en particulieren om hun gestolen kunst terug te vinden. In het verleden heeft dit reeds geresulteerd in de restitutie van objecten aan hun rechtmatige eigenaren.

Hitlers Horses